GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι διαδικασίες αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων διέπονται γενικώς από τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Β/22-05-2013) καθώς και από τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) για τις εγκατεστημένες εντός της Περιφέρειας Αττικής (βλ. Νομοθεσία). Την αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης (πρώην τμήματα Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου) της εκάστοτε Περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται ή πρόκειται να ιδρυθεί η επιχείρηση σας. (Πανελλαδικός κατάλογος Δ/νσεων Ανάπτυξης)

Η διάκριση μεταξύ εργαστηρίων και εργοστασίων έγκειται ότι ο εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός των επαγγελματικών εργαστηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 37 KW σε κινητήρια ισχύ και τα 70 KW σε θερμική ισχύ.

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι αποθήκες εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκες υγρών ή αέριων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων, αποθήκες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους αδειοδοτούνται και αυτές βάσει του Ν.3982/2011.

Επισημαίνουμε ότι λοιπές αποθήκες εμπορευμάτων με ή χωρίς ψύξη ή/και συσκευασία - ανασυσκευασία υλικών, που θεωρούνται Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), αδειοδοτούνται πλέον δυνάμει του Ν.4302/2014 (βλ. αδειοδοτήσεις Logistics)


ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πριν την αγορά ή ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου ο επενδυτής θα πρέπει να απευθυνθεί
στην εταιρεία μας προκειμένου να γίνει έλεγχος των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην εν λόγω θέση και να διαπιστώσουμε αν επιτρέπεται η ίδρυση ή μετεγκατάσταση της ενδιαφερόμενης δραστηριότητας στην επιθυμητή περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κυριότερες χρήσεις γης διακρίνονται σε :

- Περιοχή Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης

- Πολεοδομικό Κέντρο, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης

- Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΟ.ΠΑ-ΒΙ.ΠΑ.-ΒΕ.ΠΕ.-ΕΜ-ΕΟ), όπου επιτρέπεται η ίδρυση τόσο επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης όσο και βιομηχανικών μονάδων.

Ο βαθμός όχλησης μιας μονάδας (χαμηλή, μέση, υψηλή) καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15 (βλ. Νομοθεσία). Εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής επιτρέπεται η ίδρυση αποκλειστικά και μόνο εργαστηρίων και εργοστασίων χαμηλής όχλησης.


Εν συνεχεία, και αφού διαπιστώσουμε ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται στην ενδιαφερόμενη περιοχή, ειδικευόμαστε στον έλεγχο του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση. Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο ελέγχεται, συναρτήσει της οικοδομικής άδειας, αν ο χώρος εγκατάστασης είναι κυρίας χρήσεως
(με χρήση βιοτεχνική εφόσον πρόκειται να εγκατασταθεί εργοστάσιο και όχι εργαστήριο) και σε αρνητική περίπτωση απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης από την αρμόδια Πολεοδομία κατόπιν έγκρισης σχεδιαγραμμάτων από την Δ/νση Ανάπτυξης. Στην περίπτωση ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ακολουθείται κανονικά η διαδικασία έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας για βιοτεχνικό κτίριο κατόπιν της έκδοσης έγκρισης εγκατάστασης ή θεώρησης σχεδιαγραμμάτων από την Δ/νση Ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων να προηγηθεί ή έκδοση έγκρισης εγκατάστασης έτσι ώστε το κτίριο να χαρακτηριστεί απευθείας βιοτεχνικό και να μην απαιτηθεί εκ των υστέρων η αλλαγή χρήσης αυτού.

Ως έγκριση εγκατάστασης νοείται η έγκριση για την εγκατάσταση της εκάστοτε δραστηριότητας σε συγκεκριμένη θέση, βάσει του προσδιορισμού του είδους της δραστηριότητας και της κατάταξής της σε βαθμό όχλησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά χρήσεις γης και τους λοιπούς χωρικούς περιορισμούς. Λοιποί περιορισμοί που αφορούν στις προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας δεν εξετάζονται κατά το στάδιο της έγκρισης εγκατάστασης.

Η έγκριση εγκατάστασης αφορά ολόκληρο τον βαθμό όχλησης στον οποίο εμπίπτει η εκάστοτε δραστηριότητα. Η έγκριση χορηγείται για συγκεκριμένη τιμή του κριτηρίου όχλησης (πχ. ισχύς εγκατεστημένου μηχανολογικού εξολπισμού, δυναμικότητα παραγωγής, κλπ) που χρησιμοποιείται για την κατάταξη της δραστηριότητας, με δυνατότητα μεταβολών αυτής της τιμής εντός των ορίων του βαθμού όχλησης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση.

Έγκριση εγκατάστασης απαιτείται:

α) στην ίδρυση συγκεκριμένης δραστηριότητας,
β) στην επέκταση/εκσυγχρονισμό δραστηριότητας που συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας,
γ) στις λοιπές περιπτώσεις επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας που οδηγούν σε μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης,
δ) σε κάθε περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας μετά τη λήξη χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης.

Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας δεκαετίας.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας, που τεκμαίρεται με την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας ή χορήγηση έγκρισης λειτουργίας (βλ. κατωτέρω), η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς να απαιτείται νέα διοικητική πράξη, ως εξής:


α) έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης,εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εντός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης,


β) έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης.

Τα επαγγελματικά εργαστήρια και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης αλλά υποχρεούνται στην υποβολή
γνωστοποίησης εγκατάστασης.

Επίσης, δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148). Έτσι όλες οι δραστηριότητες εντός βιομηχανικών περιοχών υπάγονται στο προαναφερθέν απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης εγκατάστασης.

Μετά την χορήγηση της
έγκρισης ή γνωστοποίησης εγκατάστασης και προκειμένου να προβούμε σε έκδοση έγκρισης λειτουργίας (μονάδες περιβαλλοντικής κατάταξης ΑΙ & ΑΙΙ , μονάδες SEVESO III ) ή γνωστοποίησης λειτουργίας (λοιπές μονάδες) απαιτείται κατά περίπτωση η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας από την Π.Υ. βάσει της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας ή αλλαγής χρήσης, όπου αυτή απαιτείται, η έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και η κατάθεση διάφορων άλλων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι ανά περίπτωση δραστηριότητας.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

(Έκδοση
έγκρισης εγκατάστασης εκσυγχρονισμού - επέκτασης)

Ο εκσυγχρονισμός των μονάδων
εντός της Περιφέρειας Αττικής έγκειται σε διάφορους περιορισμούς δυνάμει του Ν.3325/2005, βάσει της χρήσης γης της περιοχής, του βαθμού όχλησης της μονάδας και της εγκατεστημένης ισχύς.
Πριν την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων ή την επέκταση των πάγιων κτιριακών εγκαταστάσεων
βιομηχανικών μονάδων, απαιτείται κατά περίπτωση η έγκριση από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης, η οποία χορηγείται υπό την μορφή της άδειας μηχανολογικού ή κτιριακού εκσυγχρονισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. οικ.5540/71/Φ15 ΚΥΑ & οικ.64618/856/Φ15 ΚΥΑ) (βλ. Νομοθεσία)

Α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Α1) Γνωστοποίηση εγκατάστασης


Η γνωστοποίηση εγκατάστασης υποβάλλεται προς την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.
notifybusiness.gov.gr. Μέχρι την τεχνική προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ώστε η γνωστοποίηση εγκατάστασης να δύναται να υποβληθεί στο ηλεκτρονικά, αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.


Ο ενδιαφερόμενος αφού προβεί στη γνωστοποίηση εγκατάστασης οφείλει να τηρεί στην έδρα της εγκατάστασης ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτιριακά, να διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη διάθεση της Δ/νσης Ανάπτυξης, εφόσον του ζητηθούν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:


α. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης.

β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β’ 354) (SEVESO), φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

δ. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω.

Α2) Γνωστοποίηση λειτουργίας

Για την έναρξη λειτουργίας υποβάλλεται από τον φορέα γνωστοποίηση λειτουργίας στην ιστοτελίδα https://www.notifybusiness.gov.gr.

Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται κατά την υποβολή της γνωστοποίησης πέρα του προβλεπόμενου παραβόλου. Με την ολοκλήρωση της υποβολής ο φορέας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής που συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης.
Μετά την ολοκλκήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορές υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Ι
. Γενικά Δικαιολογητικά

-
Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης

-
Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
  • Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
  • Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.


β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

ΙΙ. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με
στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.

β. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

γ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται.

δ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

ε. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

στ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

ζ. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου
κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

η. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

θ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

Εφόσον απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης για τη δραστηριότητα, οι προβλεπόμενες ΠΠΔ προσδιορίζονται στην έγκριση εγκατάστασης. Εφόσον δεν απαιτείται η έγκριση εγκατάστασης αλλά μόνο γνωστοποίηση εγκατάστασης, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται με αυτοτελές έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενδιαφερομένου και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.


Επισημαίνεται, ότι πλέον καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, η οποία θα ασκεί εκ των υστέρων τα ελεγκτικά της καθήκοντα.


Β) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙA

Β1) Έγκριση εγκατάστασης


Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση εγκατάστασης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης αίτηση συνοδευόμενη από συμπληρωμένο το κάτωθι Ερωτηματολόγιο προκειμένου να του καθοριστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1. Ερωτηματολόγιο, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

3. Τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, εάν δεν αποτυπώνονται στο τοπογραφικό της ανωτέρω βεβαίωσης χρήσης γης.

4.
Παράβολο

Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.


β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.


γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β' 354) (SEVEZO), Φάκελος Κοινοποίησης ή Μελέτη Ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.


δ. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων εφόσον απαιτούνται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου και που ο ενδιαφερόμενος δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ Σε περίπτωση που δεν μνημονεύονται από τον ενδιαφερόμενο ή δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά κατά περίπτωση την έκδοση τους από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ή την έκδοση τους με μέριμνα του ενδιαφερομένου, πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης. Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει.

ε. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.


Β2) Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας


Με έγκριση λειτουργίας εφοδιάζονται μόνο οι μονάδες που κατάσσονται περιβαλλοντικά δυνάμει της ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 στις κατηγορίες Α1 ή Α2 ή οι μονάδες που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO III. Όλες οι λοιπές μονάδες υπάγονται στο προαναφερθέν καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας.

Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση λειτουργίας, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης αίτηση συνοδευόμενη από το προβλεπόμενο παράβολο καθώς και από τα προαναφερθέντα στην παράγραφο Α2 δικαιολογητικά, με επιπρόσθετο :

α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού